Loading...

טופס הזמנה למשלוחי מתנות לחו״ל

הנחיות לביצוע הזמנה:
בחרו מתוך הרשימה מטה את המתנות שבחרתם, ציינו כמות וכן את יעד החבילה (ארה"ב ומערב אירופה או שאר העולם). במידה והנכם מעוניינים ביותר מסוג מתנה אחד, באפשרותכם לחזור על פעולה זו מספר פעמים. במידה ואותה מתנה נשלחת הן ליעדים בארה"ב ומערב אירופה והן ליעדים אחרים בעולם, אנא בחרו אותה פעמיים וסמנו בכל פעם את הכמות לאותו היעד.
בסיום פעולה זו תוכלו לצפות בסך עלות המתנות.
לאחר מילוי פרטי המתנות, אנא לחצו על הכפתור "הטענת כתובות למשלוח" - ומלאו בקובץ הכתובות את פרטי הנמענים שלכם.

בכל שלב, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בכל שאלה | 1700-70-6029 | business@ups.co.il

טבלת הזמנה:

מתנה יחידות יעד עלות למתנה ₪ סה"כ ₪
יש להוסיף מתנות באמצעות כפתור "הוסף מתנה"
סיכום:
הוסף מתנה
תאריך
מס. לקוח
חברה
טלפון
מס. נייד
דואר אלקטרוני
איש קשר
כתובת
תפקיד
הערות
 • בשליחת מסמך הזמנה זה לחברה, הלקוח מתחייב לשאת בתשלום עבור המתנות הנבחרות כמפורט בקטלוג המתנות של החברה, בעלויות ההובלה של המשלוחים שישלחו באמצעות החברה מישראל למדינת היעד וכן בעלויות המסים
 • מחירי המתנות בקטלוג מיועדים ללקוחות עסקיים בלבד, ואינם כוללים מע"מ. ללקוחות פרטיים יימסרו מחירי המתנות בהצעת מחיר נפרדת. כמו כן יתווספו למחירי המתנות דמי הובלה בהתאם למחירוני החברה, על תנאיהם, המתעדכנים מעת לעת.
 • במוצרים במיתוג אישי על הלקוח להעביר לחברה קובץ גרפי סגור במידות ובפורמט כפי שייקבע ע"י UPS.
 • משלוחים במיתוג אישי (כגון שוקולד במיתוג לקוח או ספר עם עמוד ברכה אישי וכיו"ב) או בהזמנה מיוחדת (כגון שוקולד בגרסת מריר בלבד וכיו"ב) צפויים להישלח מישראל בתוך כ-7 ימי עסקים מיום אישור הגרפיקה (עבור מיתוג אישי) או מיום ההזמנה (עבור הזמנה מיוחדת ללא מיתוג אישי). המועדים הנקובים לעיל הנם משוערים וכפופים לעיכובים שאינם בשליטת החברה.
 • מחירי ההובלה הנקובים במחירוני החברה אינם כוללים היטלי דלק, רשימון יצוא, עלויות מיסים, מע"מ, אגרות, היטלים, הוצאות שחרור וכיו"ב אם יחולו במדינת היעד.
 • במשלוחים הנשלחים בצורת תשלום Free Domicile (F/D) תיגבה עמלת FD, נוסף על דמי ההובלה. במשלוחי FD, עלויות המיסים והשחרור יחולו על השולח לאחר שחרור ומסירת המשלוח ביעד והשולח מתחייב לשלמם מיד עם קבלת החיוב מאת החברה בישראל, זאת בנוסף למחיר המתנה, דמי המשלוח והעמלה הנגבית.
 • שחרור המשלוחים מתבצע בכפוף לחוקי המכס ולדרישותיו השונות והמשתנות ממדינה למדינה, מפריט לפריט, מזמן לזמן וכיו"ב ולא ניתן לצפות אותם מראש.
 • משלוחים המכילים פרטי מזון, אלכוהול וקוסמטיקה, עשויים להידרש לאישור משרד הבריאות במדינת היעד, לצורך שחרורם ממכס.
 • על מנת לצמצם את הסיכוי לעיכובי מכס ותשלום מיסים במדינת היעד, מומלץ שלא לאחד מספר מתנות במשלוח אחד.
 • על מנת להגדיל את הסיכוי להגעת המתנות ליעדן טרם לראש השנה הסיני, מומלץ לבצע את ההזמנה לא יאוחר מיום 23.01.22.
 • מועדי המסירה אינם כוללים עיכובים אשר אינם בשליטת החברה כגון עיכובי מכס, בטחון, כח עליון וכיו"ב.
 • השירות ניתן למעל מ- 220 מדינות ויעדים ברחבי העולם, בהתאם לטבלת האזורים המצויה באתר ship.co.il והינו כפוף לתנאי שטר המטען ולמגבלות השילוח ו/או מגבלות על שחרור ממכס. תנאי השירות והגבלות השילוח המתעדכנים מעת לעת, מפורטים בגב שטר המטען ומצויים לעיון גם במשרדי החברה, במדריך השירותים ובאתר האינטרנט.
 • תמונות המוצרים בקטלוג הינן להמחשה בלבד. בשל ייחודם של המוצרים והעונתיות שלהם, ייתכנו שינויים בסוגי המוצרים ו/או בשמות היצרנים ו/או הספקים.
 • מלאי המתנות מוגבל.
 • ט.ל.ח.